Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze przyznawane są :

 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
 2. Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.


Zakres usług opiekuńczych

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb  życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Zakres usług obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, m.in. :

 • utrzymywanie czystości w pomieszczeniach tj. sprzątanie w pomieszczeniach gdzie przebywają podopieczni,
 •  zakupy artykułów spożywczych, przygotowywanie posiłków
 • zakup i podawanie lekarstw
 • podstawową pielęgnację, tzn.:
  - utrzymanie właściwej higieny ciała,
  - ubieranie i rozbieranie,
  - pomoc w załatwianiu czynności fizjologicznych,
  - pomoc w przygotowaniu i spożywaniu posiłków,
  - motywowanie do aktywności fizycznej, spacery,
  - pomoc w utrzymywaniu więzi rodzinnych i społecznych.

Zakres usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osoby objętej pomocą i może ulec rozszerzeniu o inne usługi.


Odpłatność za usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze są odpłatne. Wysokość odpłatności uregulowana jest  Uchwałą Nr XXXIII/285/18 z dnia 26 marca 2018r. Rady Miejskiej Kolonowskiego  z dnia 26 marca 2018r.
Wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu rodziny lub osoby ubiegającej się o usługi. Maksymalna odpłatność wynosi 18,00 zł za 1 godz. usług.


Organizacja usług opiekuńczych

O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem.

Dokumenty jakie należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, aby otrzymać pomoc w postaci usług opiekuńczych to:

 1. Wniosek (podanie) o przyznanie w/w usług,
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu
 3. Zaświadczenie o posiadanych dochodach lub odcinek z renty lub emerytury wnioskodawcy  oraz wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkałych i gospodarujących  zasadniczo - z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
 4. Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych,
 5. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny w toku przeprowadzania wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby wymagającej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny obchodzą