Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.78.2015

BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

 

z dnia 22 lipca 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Na podstawie  art. 30 ust.  1 ustawy z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2016r., poz.446 z późn.zm.)  oraz  art. 9a  ust. 2 ustawy  z dnia  29 lipca  2005r.  o przeciwdziałaniu  przemocy  w rodzinie  (  Dz. U. z 2015r.  poz.  1390 z późn.  zm.),  uchwały   nr  VII/45/15  Rady  Miejskiej  w Kolonowskiem  z dnia  29 czerwca   2015r. w sprawie   trybu   i sposobu   powoływania   i odwoływania   członków   Zespołu   Interdyscyplinarnego w Gminie Kolonowskie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

  1. Patrycja Kandziora – przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem,
  2. Krystyna Musiał – przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Kolonowskiem,
  3. Elżbieta   Dziuba    –   przedstawiciel    Gminnej    Komisji    Rozwiazywania       Problemów      Alkoholowych   w Kolonowskiem;
  4. asp. Dominik Puszczewicz – przedstawiciel Policji;
  5. Eulalia Swoboda  – przedstawiciel oświaty;
  6. Alicja Feliks - przedstawiciel oświaty
  7. Magdalena Mrozik - przedstawiciel oświaty;
  8. Maria Lejkowska  - przedstawiciel oświaty;
  9. Beata Ściupider – przedstawiciel ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych;
  10. Monika Stawowy- kurator sądowy

§ 2. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Kolonowskiem. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Uchwała Nr XXXVI 318 18 Rady Miejskiej Kolonowskie

Utworzono dnia 08.11.2018, 12:01

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny obchodzą