Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem

Zespół Interdyscyplinarny - Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.97.2023 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 8 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zm.) oraz art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ), uchwały nr XLI/343/23 Rady Miejskiej w Kolonowskiego z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

1) Patrycja Morys – przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem,
2) Weronika Mańka– przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem,
3) Patrycja Muc-Bednorz – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Kolonowskiem;
4) Dominik Puszczewicz – przedstawiciel Policji;
5) Eulalia Swoboda  – przedstawiciel oświaty;
6) Magdalena Mrozik - przedstawiciel oświaty,
7) Maria Lejkowska  - przedstawiciel oświaty;
8) Beata Ściupider – przedstawiciel ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych;
9) Monika Ataniel - kurator sądowy.

2. W przypadku konieczności zastosowania zastępstwa przedstawiciela Policji, o którym mowa w ust.1 pkt 4 na zastępcę wskazuje się Mateusza Płaczek.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem.

§ 3. Traci moc zarządzenie nrOR.0050.83.2022 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 25 lipca 2022r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 września 2023r..

ZAŁĄCZNIKI:

								

Zarządzenie zespół interdyscyplinarny

Utworzono dnia 19.09.2023, 09:19

Zarządzenie zespół interdyscyplinarny

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny obchodzą