Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem

Zespół Interdyscyplinarny - Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.83.2022 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506) oraz art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2021 poz.1249), uchwały nr XXXVI/318/18 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego zarządza się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny zwany dalej „Zespołem”, w składzie:
1. Patrycja Morys – przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem,
2. Weronika Mańka – przedstawiciel Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem,
3. Elżbieta Dziuba – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Kolonowskiem;
4. asp. Dominik Puszczewicz – przedstawiciel Policji;
5. Eulalia Swoboda – przedstawiciel oświaty;
6. Magdalena Mrozik - przedstawiciel oświaty;
7. Maria Lejkowska - przedstawiciel oświaty;
8. Beata Ściupider – przedstawiciel ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych;
9. Monika Stawowy - kurator sądowy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr Or.0050.60.2020 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny obchodzą