Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem

Zespół Interdyscyplinarny - Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR Or.0050.46.2013 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594) oraz art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), uchwały nr XLII/328/10 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 22 października 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

  1. Krystyna Mańczyk – przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem,
  2. Krystyna Musiał – przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem,
  3. asp. Witold Galeja – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Kolonowskiem;
  4. mł. asp. Dominik Puszczewicz – przedstawiciel Policji;
  5. Eulalia Swoboda – przedstawiciel oświaty;
  6. Alicja Feliks - przedstawiciel oświaty;
  7. Magdalena Mrozik - przedstawiciel oświaty;
  8. Jolanta Koj - przedstawiciel oświaty;
  9. Beata Ściupider – przedstawiciel ochrony zdrowia;
  10. Lidia Glinka- kurator sądowy

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 3 lutego 2011r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny obchodzą