Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem

Asystent Rodziny

Od czerwca 2013r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolonowskiem prace rozpoczął - asystent rodziny.

Obecnie funkcję tę pełni Katarzyna Rataj.

Rolą asystenta rodziny jest pomoc w przezwyciężaniu życiowych trudności, dostrzeżeniu szans i możliwości w rozwiązywaniu problemów. Pomoc ta może polegać zarówno na interweniowaniu w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dzieci lub rodziny jak i rozwoju umiejętności związanych z pielęgnacją, żywieniem dzieci, efektywnym rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, współpracy z szkołą jak i urzędami, asysty w prowadzeniu gospodarstwa domowego i znalezieniu pracy przez rodziców. Współpraca asystenta odbywa się za zgodą rodziny. Pierwszy kontakt asystenta z rodziną następuje w obecności pracownika socjalnego. W trakcie spotkań asystent próbuje dowiedzieć się o rodzinie, dzieciach, występujących w rodzinie problemach jak i również oczekiwaniach. Asystent wraz z rodziną ustala sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej, ustalając mocne strony rodziny oraz charakter i kolejność podejmowanych działań. Ostatecznie na zmianę i pomyślność pracuje sama rodzina.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, należy do nich m.in.:

• udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

• prowadzenie poradnictwa, edukacji oraz udzielanie informacji rodzinom na temat różnych form pomocy świadczonych przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe,

• motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

• monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

• sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

• współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

• współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą , o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Zasadą inspiracyjną pracy asystenta jest przekonanie, dobrze funkcjonująca rodzina jest najlepszym miejscem wychowywania dziecka, toteż należy dołożyć wszelkich starań, żeby właśnie w domu rodzinnym dzieci znajdowały należyte warunki do życia i prawidłowego rozwoju, a przede wszystkim bezpieczeństwo, miłość i wsparcie najbliższych.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się osobiście z asystentem rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolonowskiem Pok. Nr 8

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny obchodzą