Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem

Procedury Postępowania w sprawach pomocy społecznej

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLONOWSKIEM

 

Tryb działania w sprawach pomocy społecznej określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej.

Kompletna obowiązująca procedura składa się z następujących etapów:

  1. Zgłoszenie potrzeby – pisemny wniosek złożony u pracownika socjalnego właściwego dla miejsca zamieszkania.

  2. Wywiad środowiskowy rodzinny przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu ich pobytu w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej, a w sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego w terminie 2 dni.

  3. Udokumentowanie sytuacji osobistej i majątkowej oraz powodów ubiegania się o pomoc.

  4. Ustalenie przez pracownika socjalnego wspólnie z osobą zainteresowaną wstępnego planu działań i pomocy.

  5. Akceptacja planu pomocy przez Kierownika MGOPS.

  6. Wydanie decyzji w formie pisemnej i dostarczenie jej adresatowi listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście za potwierdzeniem odbioru.

  7. Po uprawomocnieniu się decyzji – realizacja pomocy.

  8. Przewidywany termin załatwienia sprawy: bez zbędnej zwłoki, nie później niż 1 miesiąc od daty złożenia wniosku z możliwością przedłużenia terminu zgodnie z kpa.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny obchodzą